GHI BÀN QUYẾT ĐỊNH

Cập nhật: 75 ngày trước

Tham gia tại: https://ghiban.fo4.garena.vn/

Thô ng tin chi tiết sự kiện tham khảo tại: https://fo4.garena.vn/ghi-ban-quyet-dinh/

 

Nếu bạn thắc mắc thông tin hoặc gặp lỗi phát sinh trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.