Điểm uy tín

Cập nhật: 953 ngày trước

Điểm uy tín dùng để đo mức độ trung thực của người chơi, giảm thiểu tình trạng AFK, treo máy, lăng mạ, tranh giành vị trí, phá game,.. Người chơi khi vi pham các quy tắc sẽ bị trừ điểm uy tín và mất 1 số quyền lợi cũng như hạn chế 1 số tính năng trong game.

Các câu hỏi thường gặp:

1. Những hành vi bị trừ điểm uy tín

Hành vi Số điểm uy tín bị trừ (Số điểm này sẽ thay đổi tùy vào mức độ vi phạm)
Treo máy & rời trận Trừ 3 – 10 uy tín
Hành vi tiêu cực Trừ 6 – 12 uy tín
Lăng mạ Cấm ngôn và trừ 2 uy tín
Cướp vị trí Trừ 6 uy tín
Cố ý bị hạ Trừ 6 – 12 uy tín

2. Cách thức khôi phục điểm uy tín

Để khôi phục điểm uy tín nhanh nhất, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

  • Tham gia đấu với máy 3v3, mỗi trận sẽ mất khoảng 3 phút, nếu không thoát trận giữa chừng sẽ giúp hồi 1 Uy Tín.
  • Tham gia đấu thường 5v5 hoặc đấu hạng sẽ được điểm uy tín và tăng kinh nghiệm uy tín. Mỗi trận đấu được 2 kinh nghiệm uy tín. Giữ trạng thái này liên tiếp 4 trận được nhận thêm 10 điểm kinh nghiệm uy tín.

Số điểm uy tín được tích lũy mỗi ngày:

Cấp Uy tín Số điểm uy tín giới hạn
Cấp 0 3 điểm
Cấp 1 4 điểm
Cấp 2 5 điểm
Cấp 3 6 điểm
Cấp 4 7 điểm
Cấp 5 8 điểm

3. Các mức uy tín cần lưu ý:

Điểm uy tín Chịu trừng phạt
Uy tín dưới 95 Vàng, kinh nghiệm giảm còn 95%, điểm tinh tuý giảm còn 90%
Uy tín dưới 90 Vàng, kinh nghiệm giảm còn 85%, điểm tinh tuý giảm còn 80%
Uy tín dưới 85
  • Cấm đấu hạng
  • Vàng, kinh nghiệm giảm còn 75%, điểm tinh tuý giảm còn 70%
Uy tín dưới 80 Liên tục vi phạm sẽ khiến uy tín bj giảm thấp và xoá sạch toàn bộ tinh tuý.
Uy tín dưới 70 Vàng, kinh nghiệm nhận được còn 60%
Uy tín dưới 60 Vàng, kinh nghiệm giảm nhận được còn 50%

4. Tôi bị người lạ truy cập tài khoản và cố tình hạ điểm uy tín xuống mức thấp,  Garena có thể hỗ trợ cấp lại điểm uy tín không?

Garena không hỗ trợ cấp lại điểm uy tín cho bất kỳ trường hợp nào. Bạn vui lòng cố gắng dành thời gian mỗi ngày tham gia đấu tùy chọn 3v3 với máy để có thể hồi phục điểm uy tín nhanh nhất.