CỬU THIÊN TRUYỀN KÌ TRỞ LẠI

Cập nhật: 17 ngày trước

THỜI GIAN: Sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 08/10 đến 20/10/2020

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: 

  • Vật phẩm khi tham gia sự kiện sẽ được gửi về hòm thư trong vòng 24 giờ. 
  • Hòm thư chỉ chứa được tối đa 100 thông báo, bởi vậy hãy xoá bớt các thông báo không cần thiết trước khi tham gia sự kiện. Những trường hợp nhận thiếu vật phẩm do hòm thư đầy sẽ không được hỗ trợ gửi lại vật phẩm.
  • Những vật phẩm của các mốc đã nhận ở sự kiện đợt trước sẽ không được gửi lại thêm lần nữa.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tại sao tôi vừa tham gia sự kiện nhưng không ở mốc 1?

Nếu ở sự kiện trước bạn mở được tới phong ấn bao nhiêu thì số lượng phong ấn đó vẫn sẽ giữ nguyên và bạn chỉ việc mở những phong ấn còn lại trong sự kiện lần này. (Không áp dụng nếu như các bạn mở các tầng bằng lượt quay miễn phí ở sự kiện trước đó)

Ngoài ra quà tặng đã nhận từ sự kiện trước cũng sẽ không được gửi lại.

2. Tôi đã hoàn thành sự kiện này lần trước, tôi có thể nhận điệu nhảy/ hiệu ứng gia tốc không? 

 Với các Kiện  Tướng đã  hoàn thành các mốc 2 / 3 / 4 từ sự kiện lần trước, vui lòng vào trang sự kiện trong trò chơi để nhận lại vật phẩm tương ứng.

 

   

                     Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.