Chuyển Sò sang tiền Game

Cập nhật: 155 ngày trước

Bạn có thể sử dụng Sò trong tài khoản và chuyển sang tiền game của tất cả các trò chơi. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập tài khoản vào trang https://napthe.vn
  2. Chọn Trò chơi và chọn Garena Sò.
  3. Chọn mệnh giá Sò muốn chuyển sang tiền game và nhấn Xử lý thanh toán để hoàn tất việc chuyển Sò, tiền game sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng 15 phút
  4. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra tiền game đang có.

Hãy liên hệ tổng đài CSKH 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ.