Chuỗi sự kiện ingame

Cập nhật: 848 ngày trước

Chuỗi sự kiện ingame Fifa Online 4 hiện tại bao gồm những sự kiện hấp dẫn sau:

Đăng nhập nhận quà
Chơi lâu nhận quà ngầu
Đá ngay đi
Đăng nhập cuối tuần
Chơi lâu nhận quà ngầu cuối tuần
Cuối tuần lên đỉnh
Đăng nhập SVIP
Chơi lâu nhận quà ngầu SVIP
Đá ngay đi SVIP
Đăng nhập nhận quà

Từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần khi đăng nhập vào game các HLV sẽ được nhận phần thưởng.

Chơi lâu nhận quà ngầu

Chỉ cần online đủ thời lượng theo qui định mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần các HLV sẽ nhân được những phần thưởng giá trị để nâng cấp đội hình.

Đá ngay đi

Chỉ cần chơi đủ số trận theo qui định mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần các HLV sẽ nhận được những phần thưởng giá trị để nâng cấp đội hình.

Đăng nhập cuối tuần

Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần khi đăng nhập vào game các HLV sẽ được nhận phần thưởng.

Chơi lâu nhận quà ngầu cuối tuần

Chỉ cần online đủ thời lượng theo qui định mỗi ngày từ thứ 6, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần các HLV sẽ nhân được những phần thưởng giá trị để nâng cấp đội hình.

Cuối tuần lên đỉnh

Chỉ cần chơi đủ số trận theo qui định mỗi ngày từ thứ 6, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần các HLV sẽ nhận được những phần thưởng giá trị để nâng cấp đội hình.

Đăng nhập SVIP

Các HLV có SVIP khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ được tặng thêm phần thưởng.

Chơi lâu nhận quà ngầu SVIP

Các HLV có SVIP online đủ thời lượng mỗi ngày theo qui định sẽ nhân được những phần thưởng giá trị.

Đá ngay đi SVIP

Các HLV có SVIP chơi đủ số trận mỗi ngày theo qui định sẽ nhân được những phần thưởng giá trị.

Lưu ý:

1. Quà trong chuỗi sự kiện ingame sẽ được gửi trong vòng 30 phút kể từ khi hoàn tất nhiệm vụ.

2. Trường hợp quá 30 phút vẫn chưa nhận được quà, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.