CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY - BUTTERFLY PHƯỢNG CỬU THIÊN

Cập nhật: 31 ngày trước

THỜI GIAN: Từ 07/11 - 26/11/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng Quân Huy giới hạn.
  • Chắc chắn nhận Butterfly Phượng cửu thiên sau 150 lượt cầu ước. Bên cạnh đó, mỗi 30 lượt cầu ước bạn cũng chắc chắn nhận 1 trang phục bất kỳ từ A hữu hạn tới S+ hữu hạn.
  • Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm Thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ".

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.