Cấp độ và tên nhân vật bị thay đổi

Cập nhật: 1902 ngày trước

Thông thường, khi bạn đăng nhập và thấy tên nhân vật và cấp độ bị thay đổi là do những nguyên nhân sau:

  • Đăng nhập sai tài khoản
  • Sử dụng tài khoản Khách chưa được kết nối với tài khoản Garena/Facebook.

Cách khắc phục:

  • Kiểm tra thông tin tài khoản và đăng nhập lại (trước hết bạn cần đăng xuất trong game và đăng xuất ở ứng dụng Garena mobile hoặc Facebook) và đảm bảo bạn đã gõ đúng tên tài khoản cùng mật khẩu. Một số lỗi thường gặp là đăng nhập nhầm giữa hai loại tài khoản Garena, Facebook.
  • Nếu bạn đã chơi game bằng tài khoản Khách và xóa đi, cài lại game, dữ liệu tài khoản Khách sẽ biến mất. Bạn sẽ phải chơi lại từ đầu
  • Mỗi tài khoản có một dữ liệu nhân vật khác nhau, bạn có thể tự kiểm tra bằng cách vào game > kết bạn > tìm tên nhân vật bạn đã từng chơi. Nếu nhân vật đó tồn tại, nghĩa là bạn đã từng chơi bằng một tài khoản khác không phải tài khoản hiện tại