Cách lấy Open ID

Cập nhật: 802 ngày trước

OpenID là một dãy gồm 32 chữ và số riêng của mỗi tài khoản. Để lấy thông tin OpenID, bạn vui lòng thực hiện các theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ấn vào phần bánh răng (Cài đặt) ở góc bên phải phía trên màn hình chính

Bước 2: Ở phần CHUNG kéo xuống Tên kiện tướng, chọn phần OpenID

Bước 3: Ấn vào OpenID, dãy chữ số OpenID của bạn sẽ hiện ra, chọn Chép để lưu ngay vào máy