ALLAIN TUYẾT SƠN SONG KIẾM TRỞ LẠI

Cập nhật: 10 ngày trước

THỜI GIAN

Bắt đầu từ 23/05 đến hết ngày 11/06/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.


LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Có thể sử dụng tính năng "Chơi lại" sau khi đã tìm được toàn bộ 4 vật phẩm đặc biệt từ sự kiện. Mỗi người có thể chơi lại tối đa 1 lần.
  • Các vật phẩm nhận được sẽ được gửi về hòm thư trong vòng 24h. Hòm thư chỉ chứa được tối đa 100 thư, hãy nhận hết đồ trong hòm thư để tham gia sự kiện nhằm tránh thất lạc.


Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.