Sự kiện Triệu hồi QUỶ KIẾM DẠ XOA

Cập nhật: 4 ngày trước

Thời gian sự kiện: 17/5 - 23/5 23:59:59
Thể lệ: Tham gia sự kiện này, bạn sẽ có cơ hội nhận được bộ đồ cực hiếm Quỷ kiếm dạ xoa (vĩnh viễn) mà không ở đâu khác có.

- Người chơi tham gia bằng cách click trực tiếp vào banner khi khởi động game hoặc vào mục Sự kiện -> Thông báo.

Phép Cơ Bản: 40KC/Phép, có thể nhận gói Quỷ kiếm dạ xoa nhưng với tỷ lệ thấp hơn. Ngoài ra có thể nhận Hộp súng, Hộp thời trang, Thời trang thuê 3 ngày, Mảnh nhân vật (x150) hoặc Thẻ dùng vật phẩm 3 ngày (x1)
kết hợp với Ngọc May Mắn có thể tăng tỷ lệ triệu hồi ra Quỷ Kiếm Dạ Xoa. (tăng tối đa 600%)

- Thần Chú: 300KC/Chú, có thể nhận gói Quỷ kiếm dạ xoa nhưng với tỷ lệ cao hơn. Ngoài ra có thể nhận Thẻ đổi tên, Thời trang vĩnh viễn, Gói trang phục, Đồ sưu tập hoặc Mảnh nhân vật (x150) (gồm tất cả NV). 
kết hợp với Ngọc May Mắn có thể tăng tỷ lệ triều hồi ra Quỷ Kiếm Dạ Xoa. (tăng tối đa 100%)

- Ngọc May Mắn: 50KC/Ngọc. Bạn có thể sử dụng Ngọc May Mắn để tăng thêm ma thuật, giúp tăng tỷ lệ triệu hồi ra Quỷ kiếm dạ xoa. Tuy nhiên, mỗi lần triệu hồi chỉ sử dụng được một Ngọc May Mắn, mua nhiều Ngọc một lúc sẽ không cộng dồn tác dụng.

Lưu ý:
- Nếu bạn nhận được thời trang vĩnh viễn mà bạn đã có rồi, khi nhận trong tủ đồ, thời trang đó sẽ được tự động chuyển thành Huy Hiệu FF để quy đổi cho bạn.
- Tất cả phần thưởng sẽ được gửi qua Tủ đồ trong game, vui lòng đăng nhập lại và kiểm tra Tủ đồ. Trong một số khung giờ cao điểm, thời gian cập nhật đồ vào game có thể chậm hơn bình thường, vui lòng kiên nhẫn chờ trong 24h để hệ thống cập nhật.


Nếu bạn cần tư vấn hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.