SĂN TEL'ANNAS THẦN SỨ F.E.E - X.1 CHỈ TỪ 18 QUÂN HUY

Cập nhật: 19 giờ trước

THỜI GIAN: Từ ngày 11/10 đến 17/10/2019

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi mua rương đặc biệt với giá 49 quân huy sẽ nhận được gì?

Khi mở Rương đặc biệt, các Kiện Tướng sẽ nhận được MỘT trong các vật phẩm sau

  • Trang phục Tel'annas Thần Sứ F.E.E - X.1 (tỷ lệ cao)
  • Chọn 3 tướng hoặc trang phục trong danh sách đã chọn (có thể chọn nhiều lần một vật phẩm để tăng tỷ lệ)
  • Vé kho báu
  • Đá tiến hoá
  • Huy hiệu Thần Sứ 4 ~ 10

2. Tôi chưa nhận được tướng/ trang phục?

Bạn chỉ nhận được tướng hoặc trang phục khi mở trúng rương tướng/ trang phục

Lưu ý: Bạn sẽ không chắc chắn nhận được tướng/ trang phục mỗi khi mở rương.

3. Huy hiệu Thần sứ để làm gì?

Huy hiệu thần sứ dùng để đổi vật phẩm trong mục Đổi mảnh

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.