Tố cáo AFK/BOT

Cập nhật: 1708 ngày trước

Mọi tố cáo các hành vi vi phạm trong game như AFK/BOT... đều được chúng tôi ghi nhận và kiểm tra xử lý. Các Võ Hiệp hãy cung cấp thông tin tố cáo cho chúng tôi tại đây.