Tính năng vẽ bùa - Cơ hội nhận NGỘ KHÔNG SIÊU VIỆT 2.0

Cập nhật: 13 ngày trước

THỜI GIAN

Từ ngày 28/09/2019 đến 31/10/2019

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi có thể nhận trang phục Ngộ Không siêu việt 2.0 trong tính năng vẽ bùa thường không?

Bạn vẫn có thể nhận được trang phục này, bạn cần sở hữu 45 Gậy như ý để đổi skin.

2. Ô Liliana tuyệt sắc từ sự kiện trước có thể sử dụng tiếp không?

Ô Liliana tuyệt sắc từ Tính năng vẽ bùa trước KHÔNG có thể sử dụng trong Tính năng vẽ bùa mới.

3. Tôi đã vẽ bùa bậc S 10 lần nhưng không nhận được thêm rương tướng?

Khi bạn vẽ bùa bậc S 10 lần, bạn sẽ nhận được 1 rương tướng trong số 10 lần vẽ đó - KHÔNG phải bạn sẽ được NHẬN THÊM 1 rương tướng khi vẽ bùa S 10 lần.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.