Tính năng vẽ bùa - Cơ hội nhận LILIANA TÂN NGUYỆT MỊ LY

Cập nhật: 44 ngày trước

THỜI GIAN

Từ ngày 07/06/2019 (Chưa có thời gian kết thúc)

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi có thể nhận trang phục Liliana Tân nguyệt mị ly bằng Giấy cuộn A không?

Bạn KHÔNG thể nhận trang phục Liliana Tân nguyệt mị ly bằng hình thức vẽ bùa thường, trang phục này chỉ có thể sở hữu bằng cách đổi 80 Ô tuyệt sắc (có thể nhận được khóa này thông qua tính năng vẽ bùa cấp cao)

2. Khóa tuyệt sắc và giấy cuộn từ sự kiện trước (nhận Airi Bạch Kiemono/ Tulen Tân thần hoàng kim) có thể sử dụng tiếp không?

Khoá tuyệt sắc từ Tính năng vẽ bùa trước KHÔNG có thể sử dụng trong Tính năng vẽ bùa mới.

Bạn cần đổi các khóa tuyệt sắc này trước ngày 10/06/2019, sau thời gian trên Khóa tuyệt sắc sẽ không thể sử dụng ở bất kỳ sự kiện nào nữa.

3. Làm thể nào để sở hữu Ô tuyệt sắc?

Bạn có thể dùng để vẽ bùa cấp cao để có cơ hội trúng Ô tuyệt sắc. Khi sở hữu Ô tuyệt sắc bạn sẽ đổi được những vật phẩm giá trị sau:

Số Ô tuyệt sắc Vật phẩm
80 Trang phục Liliana Tân nguyệt mị ly
20 Trang phục Liliana Nguyệt mị ly
10 Chọn 1 tướng trong danh sách trên
4 Thẻ giảm giá 200 quân huy
3 Thẻ giảm giá 150 quân huy
3 Một điệu nhảy tướng ngẫu nhiên
2 Thẻ đổi tên
1 5 ~ 20 Giấy cuộn bậc S (giới hạn đổi 30 lần)
1 2 vé quay

 

4. Nếu tôi quay trúng trang phục Liliana đã sở hữu, tôi sẽ nhận được gì thay thế?

Bạn sẽ nhận được 79 ruby tương ứng

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.