Tính năng tặng quà trong cửa hàng

Cập nhật: 1366 ngày trước

Để tặng quà cho nhau hệ thống yêu cầu 2 nhân vật cần kết bạn đủ 24 giờ.

Nếu bạn đã kết bạn thành công tuy nhiên vẫn không thể tìm được nhân vật của người mà bạn muốn gửi quà, hãy đợi đủ 24 tiếng.

Tuy nhiên vẫn có một số điều kiện yêu cầu như sau:

  • Người tặng quà Level trên cấp độ 10.
  • Mỗi ngày sẽ giới hạn 25 vật phẩm có thể tặng.
  • Hãy chọn chính xác tên nhân vật của người bạn muốn tặng trước khi gửi quà vì không thể thu hồi. 

Nếu bạn gặp vấn đề phát sinh trong lúc tặng quà cho bạn bè, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.