Cập nhật đầu số điện thoại mới 10 số

Cập nhật: 130 ngày trước

Theo quy định của Bộ Thông Tin & Truyền Thông, ngày 12/10/2018 Garena đã tự động cập nhật đầu số mới 10 Số cho tất cả các số điện thoại đang xác thực với tài khoản Garena. Bên cạnh đó, bạn đã có thể sử dụng số điện thoại có 10 Số mới để đăng ký, thay đổi, khôi phục mật khẩu cho tài khoản Garena của mình. 

Trong trường hợp bạn không nhận được mã xác thực với số điện thoại mới khi khôi phục mật khẩu hoặc đăng ký với tài khoản Garena, vui lòng gửi yêu cầu tại đây để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.