Tên/Avatar nhân vật

Cập nhật: 213 ngày trước

1. Đổi tên nhân vật

Bước 1: Giao diện chính - Avatar Nhân Vật (góc trên bên trái màn hình)

Bước 2: Tại ô Nick - Nhấn   - Nhập tên mới - Thay Đổi

 

Lưu ý:

  • Cần phí đổi tên là 200 Khuyết Ngọc

  • Tên mới cũng giới hạn trong 1-12 ký tự


 

2. Đổi avatar

Bước 1: Giao diện chính - Avatar Nhân Vật (góc trên bên trái màn hình)

Bước 2: Nhấn nút Đổi tại Avatar hiện tại và chọn một trong hai phương án:

 

2a. Chọn Tải lên để dùng hình ảnh trong máy - Thư viện/Máy ảnh - OK

 

2b. Chọn Sẵn Có để dùng avatar mặc định trong game - Thay đổi.Trường hợp bạn gặp bất kì lỗi phát sinh nào liên quan đến tính năng game, bạn hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm và sớm có biện pháp khắc phục.