Tài khoản bị khóa

Cập nhật: 242 ngày trước

Tài khoản game DDTank của người chơi sẽ bị khóa khi người chơi vi phạm một trong các trường hơp dưới đây:

- Gian lận nạp thẻ hoặc ăn cắp thẻ thanh toán của người khác được xác nhận bởi Ngân hàng phát hành thẻ. Nếu bạn cho rằng có sự nhầm lẫn, vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để khiếu nại. Tài khoản chỉ có thể mở lại khi có sự xác nhận quyền sở hữu thẻ thanh toán từ Ngân hàng phát hành.
- Rao bán hoặc tiêu thụ Hải bảo nạp lậu từ các nguồn vi phạm

Nếu bạn không rơi vào các trường hợp trên, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.