Tài khoản bị khóa

Cập nhật: 74 ngày trước

Trường hợp tài khoản bị khóa xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:

Tài khoản vi phạm quy định của NPH game

- Tài khoản có sử dụng phần mềm thứ 3, buff elo, giao dịch gian lận, đẩy giá cầu thủ,...

- Trường hợp này xuất phát từ hành vi vi phạm của HLV, chúng tôi rất tiếc không thể hỗ trợ mở khóa.

 

Tài khoản bị khóa vì nhận được yêu cầu tạm khóa từ người chơi khác đã xác minh thông tin bảo mật, hoặc tạm khóa để xử lý quy trình hỗ trợ tài khoản.

- Bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây

 

Tài khoản bị khóa không rõ nguyên nhân

- Bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.