Tài khoản bị khóa

Cập nhật: 1370 ngày trước

Trường hợp tài khoản bị khóa xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:

1. Tài khoản vi phạm quy định của NPH game như: Sử dụng phần mềm thứ 3 (Hackspeed, BOT, vô hiệu hoá GameGuard,...), giao dịch gian lận.

Trường hợp này xuất phát từ hành vi vi phạm của Võ Hiệp, chúng tôi rất tiếc không thể hỗ trợ mở khóa.

2. Tài khoản bị khóa vì nhận được yêu cầu tạm khóa từ người chơi khác đã xác minh thông tin bảo mật, hoặc tạm khóa để xử lý quy trình hỗ trợ tài khoản.

Bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.