Tài khoản bị khóa

Cập nhật: 228 ngày trước

Trường hợp tài khoản bị khóa xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:

Sử dụng phần mềm can thiệp
Giao dịch gian lận nạp Hồn Ngọc được xác nhận bởi Ngân hàng phát hành thẻ
Tài khoản bị khóa vì nhận được yêu cầu tạm khóa từ người chơi khác đã xác minh thông tin bảo mật, hoặc tạm khóa để xử lý quy trình hỗ trợ tài khoản
Tài khoản bị khóa không rõ nguyên nhân
Tài khoản bị khóa vì spam tin nhắn lừa đảo
Sử dụng phần mềm can thiệp

- Trường hợp này xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn, chúng tôi rất tiếc không thể hỗ trợ mở khóa, nhằm đảm báo tính công bằng cho người chơi còn lại

Giao dịch gian lận nạp Hồn Ngọc được xác nhận bởi Ngân hàng phát hành thẻ

- Nếu bạn cho rằng có sự nhầm lẫn, vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để khiếu nại. Tài khoản chỉ có thể mở lại khi có sự xác nhận quyền sở hữu thẻ thanh toán từ Ngân hàng phát hành.

Tài khoản bị khóa vì nhận được yêu cầu tạm khóa từ người chơi khác đã xác minh thông tin bảo mật, hoặc tạm khóa để xử lý quy trình hỗ trợ tài khoản

- Bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây

Tài khoản bị khóa không rõ nguyên nhân

- Bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây

Tài khoản bị khóa vì spam tin nhắn lừa đảo

- Bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây