Tài khoản bị hack

Cập nhật: 178 ngày trước

Trong trường hợp Võ Hiệp bị mất tài khoản Garena tạm thời không thể khôi phục mật khẩu hoặc nghi ngờ tài khoản đang bị kẻ gian truy cập và phá hoại tài sản. Võ Hiệp có thể yêu cầu tạm khóa/mở khóa để bảo vệ tài khoản tại đây nếu bạn còn dùng được thông tin bảo mật 

 

Chúng tôi khuyến cáo Võ Hiệp cần tiến hành thay đổi thông tin bảo mật để lấy lại tài khoản, trước khi yêu cầu khóa bảo vệ tài khoản như sau:

- Thay đổi mật khẩu 

- Thay đổi email

- Thay đổi số điện thoại