Tài khoản bị đánh cắp (hack)

Cập nhật: 316 ngày trước

Khi bạn phát hiện Tài khoản của mình bị người lạ xâm nhập, hãy bình tĩnh và thực hiện ngay các biện pháp bảo mật dưới đây để giữ an toàn cho tài khoản của mình:

 

1. Thay đổi mật khẩu tài khoản

Truy cập Trang quản lý tài khoản, đăng nhập và tiến hành Thay đổi mật khẩu (xem hướng dẫn tại đây). Nếu bạn không còn đăng nhập vào được tài khoản, hãy sử dụng Email xác thực hoặc Số điện thoại xác thực trong tài khoản để khôi phục mật khẩu (xem hướng dẫn tại đây).

Lưu ý: Nếu tài khoản chưa có đăng ký thông tin bảo mật hoặc các thông tin bảo mật không còn sử dụng được, bạn hãy tham khảo hướng dẫn tại bài viết này để có thể được hỗ trợ thay đổi Mật Khẩu.

 

2. Kiểm tra thông tin bảo mật

Sau khi tiến hành đổi Mật khẩu, bạn cần đăng nhập và kiểm tra các thông tin bảo mật trong tài khoản. Nếu tài khoản chưa xác thực hoặc chỉ xác thực 1 thông tin bảo mật, việc bị xâm nhập sẽ khiến tài khoản không còn an toàn nữa. Kẻ gian có thể tự thêm các thông tin bảo mật đang còn thiếu và khiến bạn gặp khó khăn trong việc được hỗ trợ hoặc xử lý tranh chấp. Vì vậy hãy kiểm tra ngay lại các thông tin bảo mật của mình và nếu phát hiện các thông tin sai lệch, hãy tham khảo các hướng dẫn thay đổi EmailSố Điện thoại để giải quyết vấn đề.

 

3. Kiểm tra lịch sử gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ Tài khoản

Hãy kiểm tra danh sách các Phiếu yêu cầu hỗ trợ đã gửi, để đảm bảo tài khoản không bị người LẠ mạo danh và gửi yêu cầu Thay đổi thông tin của tài khoản. Nếu sau khi kiểm tra, bạn nhận thấy tài khoản đã hoặc đang có những yêu cầu LẠ thì hãy liên hệ với chúng tôi tại đây để nhận được hướng xử lí kịp thời.

 

4. Yêu cầu tạm khóa tài khoản

Để tránh tài khoản bị phá hoại bởi người lạ, giải pháp an toàn và hiệu quả nhất chính là yêu cầu khóa tài khoản để bảo vệ tài khoản. Vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây để chúng tôi có thể hỗ trợ. Tuy nhiên hãy lưu ý:

  • Bạn cần sử dụng được Email hoặc Số điện thoại đang xác thực (hoặc trước khi bị thay đổi trong thời gian gần đây) của tài khoản thì Garena mới có cơ sở để hỗ trợ tạm khóa tài khoản cho bạn. Nếu bạn không sử dụng được bất kỳ thông tin bảo mật nào thì chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ. Điều này nhằm đảm bảo chúng tôi hỗ trợ đúng chủ sở hữu thật sự của tài khoản.