Sự kiện MUA 1 TẶNG 2

Cập nhật: 10 ngày trước

Thời gian: 16/01/2022 - 24/01/2022.
Nội dung:
- Mua 1 vật phẩm ở danh sách bên trái, bạn sẽ nhận được thêm ngẫu nhiên 2 vật phẩm bên phải miễn phí.
- Mua toàn bộ vật phẩm ở danh sách bên trái, bạn sẽ nhận được toàn bộ vật phẩm ở danh sách bên phải miễn phí.

Vật phẩm sẽ được gửi trực tiếp về Tủ Đồ/Sưu tập. Trong một số khung giờ cao điểm, vật phẩm có thể sẽ gửi chậm hơn bình thường. Vui lòng kiên nhẫn chờ và thường xuyên tắt game mở lại để cập nhật.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.