Sự kiện TUẦN LỄ SIÊU SALE

Cập nhật: 5 ngày trước

8

Thời gian: 14/09 - 20/09/2021.
Nội dung:
- Có 3 phiếu giảm giá cho bạn lựa chọn, mỗi phiếu giảm giá chứa 2 thông tin bao gồm: số % giảm giá và mốc kim cương cần tiêu để được giảm giá.
- Trước khi mua vật phẩm đầu tiên, bạn có thể chọn lại phiếu giảm giá khác, phiếu giảm giá sẽ không thể thay đổi sau khi mua bất kỳ vật phẩm nào.
- Bạn chỉ cần tiêu kim cương đạt mốc ở lượt mua đầu tiên, các lượt sau sẽ được giảm giá với mức tiêu bất kỳ.

Vật phẩm sẽ được gửi trực tiếp về Tủ Đồ/Sưu tập. Trong một số khung giờ cao điểm, vật phẩm có thể sẽ gửi chậm hơn bình thường. Vui lòng kiên nhẫn chờ và thường xuyên tắt game mở lại để cập nhật.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.