SỰ KIỆN THỬ THÁCH 100 ĐIỂM – NHẬN NGAY THẺ TC

Cập nhật: 38 ngày trước

1. Thời gian

Từ ngày 13/05 – 18/05/2019

 

2. Thể lệ

  • Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, anh em sẽ có 5 lượt mở ô để nhận nhiệm vụ.
  • Share sự kiện sẽ nhận thêm 1 lượt mở ô nữa để nhận nhiệm vụ.
  • Như vậy, tổng cộng người chơi có 6 lượt mở ô mỗi ngày.
Có 9 ô bí ẩn trên màn hình
Sử dụng 1 lượt mở để mở 1 ô bí ẩn Nhận nhiệm vụ NGẪU NHIÊN trong ô
Thực hiện nhiệm vụ Nhận quà và điểm tích lũy  tương ứng với nhiệm vụ
Nếu hủy nhiệm vụ Sẽ mất 1 lượt mở ô, không thể hoàn lại
  • Các nhiệm vụ tại mỗi ô được làm mới lại mỗi ngày
  • Cố gắng hoàn thành sớm tất cả các lượt chơi của mình để có cơ hội vào Top 100 nhận quà “khủng” hơn

 

Danh sách quà nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ:

Thẻ 83+ có mùa 18PL, TT, GR, ICONS
Thẻ 83+ mùa 18PL, TT, GR, ICONS
Thẻ 88+ mùa NHD, TB, TT
Thẻ 80+ mùa TT, GR, ICONS tất cả vị trí
Thẻ 80+ có mùa 18PL, TT, GR, ICONS
BP may mắn (1M – 10M BP)
Thẻ cầu thủ 80+ (có TT)
Thẻ 18PL, ICONS 75+
7,000,000 BP
Thẻ cầu thủ 83+ (có TT)
Thẻ cầu thủ 85+ có TT
Thẻ cầu thủ 80+ có GR

 

*Lưu ý:

- Thời gian gửi quà chậm nhất sau 2 tiếng kể từ khi hoàn thành các nhiệm vụ.

- Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được điểm tích luỹ và dùng quy đổi quà tương ứng.

 

Danh sách đổi quà tương ứng số điểm tích lũy

Điểm đổi Quà tương ứng Giới hạn số lần tối đâ
100 Thẻ 80+ mùa TT, GR, TC 1 lần
70 Thẻ 80+ mùa NHD, PL, TT, GR, TC 2 lần
50 Thẻ 80+ Tất cả vị trí (có TC) 3 lần
3 lầnTop 100 người chơi đổi tất cả quà trong shop sớm nhất sẽ có thêm phần thưởng đặc biệt: Thẻ TC 80+ Tất cả vị trí.

 

 

Nếu bạn thắc mắc thông tin hoặc gặp lỗi phát sinh trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.