Sự kiện Thẻ tháng

Cập nhật: 240 ngày trước

Sự kiện thẻ tháng yêu cầu người chơi phải nạp ít nhất 208 Hải bảo trở lên trong một lần nạp. Phần thưởng là bạn sẽ nhận được 50 kim cương mỗi ngày, trong 30 ngày.

Lưu ý:
- Sự kiện chỉ áp dụng cho trường hợp lần nạp một lần >= 208 Hải bảo, không cộng dồn các lần nạp.
- Người chơi không thể kích hoạt cùng lúc > 1 thẻ tháng. Khi thẻ tháng còn hiệu lực dưới 3 ngày thì bạn mới có thể nạp tiếp tục để cộng dồn cho tháng tiếp theo.
(Ví dụ: Thẻ tháng hiện tại còn hiệu lực 2 ngày, bạn nạp tiếp tục thì sẽ hiệu lực thêm 32 ngày.)

Nếu bạn đã nạp và đúng như yêu cầu sự kiện phía trên nhưng không kích hoạt được thẻ tháng, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.