Sự kiện Tháng 7 Nhiệm Màu

Cập nhật: 9 ngày trước

1. Thời gian sự kiện

Sự kiện Tháng 7 Nhiệm Màu sẽ diễn ra từ 07.07.2021 – 24.07.2021.

 

2. Thể lệ

Để tham gia sự kiện, các Võ Hiệp cần đăng nhập vào trang sự kiện tại LINK

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả hoặc gặp bất kì lỗi phát sinh nào, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.