Sự kiện Thần Tài Xa Xỉ

Cập nhật: 94 ngày trước

1. Thời gian sự kiện

Sự kiện Thần Tài Xa Xỉ – Khổng Tước Vu Quy sẽ diễn ra từ ngày 23.03 – 07.04.2022.

 

2. Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo bài viết tại đây.

 

Trường hợp các bạn gặp vấn đề phát sinh lỗi liên quan đến sự kiện đang tham gia, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.