Sự Kiện Tái Xuất Giang Hồ

Cập nhật: 359 ngày trước

1. Thời gian sự kiện

Tái Xuất Giang Hồ sẽ diễn ra từ 01.10 – 13.10.2021.

2. Chi tiết sự kiện

Để tham gia sự kiện, các Võ Hiệp cần đăng nhập tại LINK.


Trường hợp các bạn gặp vấn đề phát sinh lỗi liên quan đến sự kiện đang tham gia, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất
.