Sự kiện BIỆT ĐỘI HÀO QUANG

Cập nhật: 5 giờ trước

Thời gian: 15/11 - 21/11/2019

Nội dung:
- Người chơi sử dụng 40kc / lượt quay hoặc 180kc / 5 lượt quay để thu thập các mảnh của những trang phục Hào Quang.

- Trong một số khung giờ cao điểm, vật phẩm có thể sẽ gửi vào tài khoản chậm hơn bình thường. Vui lòng kiên nhẫn chờ trong 24h và thường xuyên tắt game mở lại để cập nhật lại Tủ đồ / Sưu tập.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.