Sự kiện RƯƠNG BÍ ẨN

Cập nhật: 8 ngày trước

Thời gian: 21/07 - 27/07/2021.
Cách chơi:
- Chọn tỉ lệ trúng giải thưởng chính mà bạn muốn nhận.
- Tiến hành mở rương với tỉ lệ mà bạn đã chọn.
- Mỗi giải thưởng chỉ có thể nhận 1 lần.

Vật phẩm sẽ được gửi trực tiếp về Tủ Đồ/Sưu tập. Trong một số khung giờ cao điểm, vật phẩm có thể sẽ gửi chậm hơn bình thường. Vui lòng kiên nhẫn chờ và thường xuyên tắt game mở lại để cập nhật.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.