Sự kiện Nạp lần đầu

Cập nhật: 240 ngày trước

Sự kiện nạp lần đầu yêu cầu người chơi phải nạp ít nhất 34 Hải bảo trở lên trong lần nạp đầu tiên. Phần thưởng là: 1 Súng điện, 1 Túi mảnh Pet Cam tự chọn, 1688 Vàng và 68 kim cương.

Sự kiện chỉ áp dụng cho lần nạp đầu tiên, trong trường hợp lần nạp đầu tiên không đủ 34 Hải bảo thì sẽ không thể tham gia sự kiện ở lần nạp thứ 2.

Phần thưởng sự kiện Nạp lần đầu sẽ được gửi qua hòm Thư. Sau khi nhận được thưởng sự kiện, để sử dụng được Súng điện người chơi cần vào phần Nuôi dưỡng -> Vũ Khí -> Chọn Vũ khí level 1 -> chọn Súng điện để sử dụng.

Nếu bạn đã nạp và đúng như yêu cầu sự kiện phía trên nhưng không nhận được quà thưởng, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.