Sự kiện Nạp lần đầu

Cập nhật: 75 ngày trước

Sự kiện nạp lần đầu dành cho những người chơi lần đầu tiên nạp kim cương vào game Free Fire. Người chơi sẽ nhận được trang phục vũ khí súng UMP Ruby có thời hạn vĩnh viễn.

Sau khi nhận được thưởng sự kiện, để sử dụng được trang phục súng UMP Ruby người chơi cần vào phần Sưu tập -> Vũ Khí -> Chọn Súng tiểu liên -> chọn UMP để sử dụng.

Nếu bạn đã nạp và đúng như yêu cầu sự kiện phía trên nhưng không nhận được quà thưởng, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.