Sự kiện LẬT Ô MAY MẮN

Cập nhật: 4 ngày trước

Thời gian: 20/01 - 26/01/2021.
Cách chơi:
- Mở thẻ để tìm và nhận trang phục Chiến Binh Tuổi Teen.
- Mỗi thẻ chỉ có thể mở được 1 lần, mở hết 9 thẻ chắc chắn sẽ nhận được trang phục.

Vật phẩm nhận được sẽ gửi trực tiếp vào Tủ Đồ / Sưu Tập của bạn. Trong một số khung giờ cao điểm quà có thể sẽ gửi chậm hơn bình thường, vui lòng kiên nhẫn chờ trong 24h và tắt game mở lại để cập nhật.


Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.