Sự kiện CỬA HÀNG HACKER

Cập nhật: 7 ngày trước

Thời gian: 11/05 - 17/05/2021.
Cách chơi:
- Chọn 1 giải thưởng chính và 1 giải thưởng phụ mà bạn muốn nhận khi tham gia sự kiện.
- Vòng quay bắt đầu với 6 vật phẩm, bao gồm 2 vật phẩm mà bạn đã chọn và 4 vật phẩm khác.
- Quay đủ 6 lượt chắc chắn nhận được toàn bộ vật phẩm.

Vật phẩm sẽ được gửi trực tiếp về Tủ Đồ/Sưu tập. Trong một số khung giờ cao điểm, vật phẩm có thể sẽ gửi chậm hơn bình thường. Vui lòng kiên nhẫn chờ và thường xuyên tắt game mở lại để cập nhật.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.