Sự kiện MÁY CHẾ TẠO CHIẾN BINH

Cập nhật: 10 ngày trước

Thời gian: từ 04/10 - 10/10/2019.

Nội dung: 
- Người chơi sử dụng 39KC / 1 lượt quay hoặc 195KC / 6 lượt quay để thu thập các mảnh trang phục Thiên Thần Chiến Tranh.
- Từ những mảnh thu trang phục thu được người chơi có thể đổi lấy Trang phục (Nón, Áo, Quần, Giày) Thiên Thần Chiến Tranh hoặc Skin súng MP40 Cơ khí hoặc Skin súng M79 Cơ khí.
- Người chơi sử dụng nút "CHUYỂN" để chuyển sang giao diện quy đổi Skin Súng.

LƯU Ý:
- Mỗi người chơi sẽ được 1 lượt miễn phí khi tham gia.
- Vật phẩm sẽ gửi trực tiếp vào Tủ đồ và bộ Sưu tập của người chơi.


Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.