Sự kiện Lễ Hội Mùa Đông

Cập nhật: 21 ngày trước

1. Thời gian

Từ 23/01 đến 07/02

2. Cách tham gia

Bấm vào banner sự kiện chỗ Tượng Đá trong Vườn.

Có thể nhận được điểm số bằng 8 cách khác nhau.

Dùng điểm có thể đổi các phần thưởng khác nhau theo thứ tự tại mục "ĐỔI THƯỞNG".

*Lưu ý

Sau khi sự kiện kết thúc, điểm chưa sử dụng sẽ hủy bỏ.

Cách nhận điểm bằng chiến đấu cần phải chiến thắng, nếu chiến đấu thất bại sẽ không được điểm.

Đổi Bùa Xám giới hạn đổi 100 lần.

 

Trường hợp các bạn gặp vấn đề phát sinh lỗi, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.