Sự kiện LẬT Ô KỲ DIỆU

Cập nhật: 4 ngày trước

Thời gian: 15/09 - 21/09/2021.
Cách chơi:
- Người chơi chọn quay thường để quay ngẫu nhiên trong 9 ô có sẵn, bao gồm giải thưởng chính.
- Người chơi chọn quay đặc biệt sẽ chỉ quay trong 3 ô để có cơ hội nhận được giải thưởng chính.

Vật phẩm sẽ được gửi trực tiếp về Tủ Đồ/Sưu tập của người chơi. Trong một số khung giờ cao điểm, vật phẩm có thể sẽ gửi chậm hơn bình thường. Vui lòng kiên nhẫn chờ và thường xuyên tắt game mở lại để cập nhật.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.