Sự kiện Khởi Đầu Mới – Đoàn Quỷ Diện

Cập nhật: 22 ngày trước

1. Thời gian sự kiện

Từ ngày 21.05.2019.

 

2. Thể lệ

Các Võ hiệp hãy đăng nhập vào trang sự kiện (LINK) để có thể tham gia sự kiện lần này.

 

A. Tân Thủ

✔ Điều kiện:

– Sự kiện áp dụng cho tài khoản Garena mới hoặc tài khoản Garena chưa bao giờ tham gia game Blade & Soul, nhân vật đầu tiên của Blade & Soul được tạo sau 9:00 ngày 21.05.2019.

– Người chơi đủ điều kiện sau khi tạo nhân vật đầu tiên của game phải đăng nhập vào trang sự kiện để Nhận quà. (Lưu ý sau khi đăng nhập thời gian cập nhật có thể mất khoảng 30 phút)

(*) Lưu ý: Đối với vật phẩm Vệ Thạch Hồng Môn Hoàn Thiện và Hồn lực Hồng Môn Hoàn Thiện là vật phẩm dùng thử trong vòng 30 ngày.

 

B. Tái Xuất

✔ Điều kiện:

– Sự kiện áp dụng cho các tài khoản không đăng nhập vào game bằng bất cứ nhân vật nào từ 0:00 21.04.2019 trở về trước.

– Người chơi đủ điều kiện cần đăng nhập trang sự kiện và nhận quà trước khi đăng nhập game.

(*) Lưu ý: Đối với vật phẩm Vệ Thạch Hồng Môn Hoàn Thiện và Hồn lực Hồng Môn Hoàn Thiện là vật phẩm dùng thử trong vòng 30 ngày.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.