Sự kiện Hào Khí Hồng Môn

Cập nhật: 20 ngày trước

1. Thời gian sự kiện

Từ ngày 24.09 đến hết ngày 24.10.2019

 

2. Thể lệ

Để tham gia sự kiện, các Võ hiệp vui lòng đăng nhập vào trang sự kiện tại đường dẫn sau: LINK

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, hệ thống sẽ tự động nhận diện các Võ hiệp thuộc nhóm nào trong 3 nhóm sau đây.

 1. Hào Kiệt Hồng Môn: Những người chơi bình thường đăng nhập vào Blade & Soul hàng ngày.

 2. Hào Kiệt Tân Thủ: Những người chơi tạo tài khoản mới sau 6h00 sáng ngày 23.09.2019.

 3. Hào Kiệt Tái Xuất: Những người chơi chưa đăng nhập vào Blade & Soul kể từ 6h00 ngày 23.08.2019 đến nay.

Dựa theo nhóm mà các Võ hiệp được sắp xếp vào, giao diện của trang sự kiện sẽ thay đổi theo.

A. Hào Kiệt Hồng Môn

Hào Kiệt Hồng Môn có thể bấm tạo 1 đoạn mã code (giới hạn 100 trong toàn bộ sự kiện), các Võ hiệp có thể sử dụng để gửi cho nhóm những người chơi là Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất.

Sau đó, 2 nhóm Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất có thể nhập mã code này để liên kết với Hào Kiệt Hồng Môn.

Sau khi đã liên kết với những người chơi thuộc 2 nhóm trên, các Hào Kiệt Hồng Môn có thể nhận điểm sự kiện nếu người chơi thuộc 2 nhóm trên hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

Ngoài việc kiếm điểm sự kiện từ 2 nhóm trên, Hào Kiệt Hồng Môn còn có thể hoàn thành 2 nhiệm vụ dưới đây mỗi ngày để nhận điểm trực tiếp.

Lưu ý:

 • Hào Kiệt Hồng Môn không thể liên kết với 1 Hào Kiệt Hồng Môn khác.

 • Hào Kiệt Hồng Môn có thể liên kết với tối đa 100 người chơi khác thuộc 2 nhóm trên.

 • Hào Kiệt Hồng Môn có thể làm 2 nhiệm vụ trên mà không cần có bất kì liên kết nào, tối đa mỗi nhiệm vụ 1 lần/ngày.

 • Hào Kiệt Hồng Môn có thể nhận số điểm sự kiện tương tự với 2 nhóm người chơi trên (khi 2 nhóm người chơi trên hoàn thành nhiệm vụ).

 

B. Hào Kiệt Tân Thủ

- Quà tặng Hào Kiệt Tân Thủ

Để chào mừng các Hào Kiệt Tân Thủ đến với thế giới Blade & Soul, chúng tôi có 1 phần quà nhỏ dành cho các Võ hiệp như sau.

Phần thưởng dành cho những người chơi là Hào Kiệt Tân Thủ sẽ bao gồm.

Biểu tượng Hồng Môn x100

Bộ Rương 8 Vệ hồn Vua Quạ x1

Hồn lực Hồng Môn Hoàn thiện (30 ngày) x1

Vệ thạch Hồng Môn Hoàn thiện (30 ngày) x1

Set Trang sức Tiên Giới x1

Rương Ngọc 6 cạnh Hồng Môn x1

 

Lưu ý:

 • Mỗi gói vật phẩm sẽ chỉ có thể mua được duy nhất 01 lần đối với mỗi tài khoản.

- Nhiệm vụ Hào Kiệt Tân Thủ

Hào Kiệt Tân Thủ có thể nhập tối đa 1 mã code của cả 3 nhóm người chơi để liên kết.

Hào Kiệt Tân Thủ có thể bấm tạo 1 đoạn mã code (giới hạn 100 trong toàn bộ sự kiện), các Võ hiệp có thể sử dụng để gửi cho nhóm những người chơi là Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất.

Sau đó, 2 nhóm Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất có thể nhập mã code này để liên kết với Hào Kiệt Tân Thủ.

Sau khi đã liên kết với những người chơi thuộc 2 nhóm trên, các Hào Kiệt Tân Thủ có thể nhận điểm sự kiện nếu người chơi thuộc 2 nhóm trên hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

Ngoài việc kiếm điểm sự kiện từ 2 nhóm trên, Hào Kiệt Tân Thủ còn có thể hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây mỗi ngày để nhận điểm trực tiếp.

Lưu ý:

 • Hào Kiệt Tân Thủ chỉ có thể nhập mã tối đa 1 lần từ 3 nhóm trên để liên kết.

 • Hào Kiệt Tân Thủ có thể liên kết với tối đa 100 người chơi khác thuộc nhóm Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất (tạo mã code và gửi để 2 nhóm này nhập vào để liên kết).

 • Hào Kiệt Tân Thủ có thể làm các nhiệm vụ trên với điều kiện sau khi đã có tối thiểu 1 liên kết bất kì (chỉ cần 1 lần duy nhất suốt sự kiện), tối đa mỗi nhiệm vụ 1 lần/ngày.

 • Hào Kiệt Tân Thủ có thể nhận số điểm sự kiện tương tự với 2 nhóm người chơi trên (khi 2 nhóm người chơi trên hoàn thành nhiệm vụ).

 

C. Hào Kiệt Tái Xuất

- Quà tặng Hào Kiệt Tái Xuất

Để chào mừng các Hào Kiệt Tái Xuất quay lại với thế giới Blade & Soul, chúng tôi có 1 phần quà nhỏ dành cho các Võ hiệp như sau.

Phần thưởng dành cho những người chơi là Hào Kiệt Tái Xuất sẽ bao gồm.

 

Biểu tượng Hồng Môn x100

Bộ Rương 8 Vệ hồn Vua Quạ x1

Hồn lực Hồng Môn Hoàn thiện (30 ngày) x1

Vệ thạch Hồng Môn Hoàn thiện (30 ngày) x1

Set Trang sức Tiên Giới x1

Rương Ngọc 6 cạnh Hồng Môn x1

Rương Tân Thủ Cấp 10 x1

 

Lưu ý:

 • Mỗi gói vật phẩm sẽ chỉ có thể mua được duy nhất 01 lần đối với mỗi tài khoản.

- Nhiệm vụ Hào Kiệt Tái Xuất

Hào Kiệt Tái Xuất có thể nhập tối đa 1 mã code của cả 3 nhóm người chơi để liên kết.

Hào Kiệt Tái Xuất có thể bấm tạo 1 đoạn mã code (giới hạn 100 trong toàn bộ sự kiện), các Võ hiệp có thể sử dụng để gửi cho nhóm những người chơi là Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất.

Sau đó, 2 nhóm Hào Kiệt Tái Xuất và Hào Kiệt Tái Xuất có thể nhập mã code này để liên kết với Hào Kiệt Tái Xuất.

Sau khi đã liên kết với những người chơi thuộc 2 nhóm trên, các Hào Kiệt Tái Xuất có thể nhận điểm sự kiện nếu người chơi thuộc 2 nhóm trên hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

Ngoài việc kiếm điểm sự kiện từ 2 nhóm trên, Hào Kiệt Tái Xuất còn có thể hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây mỗi ngày để nhận điểm trực tiếp.

Lưu ý:

 • Hào Kiệt Tái Xuất chỉ có thể nhập mã tối đa 1 lần từ 3 nhóm trên để liên kết.

 • Hào Kiệt Tái Xuất có thể liên kết với tối đa 100 người chơi khác thuộc nhóm Hào Kiệt Tân Thủ và Hào Kiệt Tái Xuất (tạo mã code và gửi để 2 nhóm này nhập vào để liên kết).

 • Hào Kiệt Tái Xuất có thể làm các nhiệm vụ trên với điều kiện sau khi đã có tối thiểu 1 liên kết bất kì (chỉ cần 1 lần duy nhất suốt sự kiện), tối đa mỗi nhiệm vụ 1 lần/ngày.

 • Hào Kiệt Hồng Môn có thể nhận số điểm sự kiện tương tự với 2 nhóm người chơi trên (khi 2 nhóm người chơi trên hoàn thành nhiệm vụ).

D. Đổi điểm sự kiện

Các Võ hiệp thuộc 3 nhóm trên có thể sử dụng điểm sự kiện vào 1 trong 2 tính năng sau đây.

1. Vòng quay Hào Kiệt

Mỗi lượt quay, các Võ hiệp sẽ tiêu tốn 20 điểm sự kiện.

Mỗi vật phẩm trong Vòng quay Hào Kiệt sẽ có mức giới hạn nhận khác nhau.

Lưu ý:

 • Tối đa chỉ có thể quay 43 lần Vòng quay Hào Kiệt (để nhận toàn bộ vật phẩm) trong suốt sự kiện.

2. Đổi trang phục

Các Võ hiệp cũng có thể sử dụng điểm sự kiện để đổi trực tiếp lấy bộ Trang phục Bình Mình

Lưu ý:

 • Các Võ hiệp có thể đổi không giới hạn bộ Trang phục trên.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.