Sự kiện ĐUA LỢN NĂM MỚI

Cập nhật: 21 ngày trước

1. Thời gian sự kiện

Từ 12h00 TRƯA ngày 29.01.2019 – Hết ngày 19.02.2019

2. Thể lệ

 • Đăng nhập vào trang tet2.bns.garena.vn để tham dự sự kiện. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ ngày của các Khu vực trong danh sách để nhận được điểm
 • Sử dụng điểm hiện có để tương tác với các chú lợn trên đường đua
 • Khi các chú lợn vượt qua mốc điểm tương ứng, tất cả người chơi tham gia sự kiện sẽ nhận được quà
 • Người chơi phải đạt đủ số điểm tích lũy tương ứng với từng mốc mới có thể nhận quà
 • Cuộc đua sẽ kết thúc khi có ba chú lợn đầu tiên hoàn thành đường đua của mình

Lưu ý

 • Tổng cộng mỗi ngày, người chơi sẽ nhận được tối đa 07 Điểm hiện có và 07 Điểm tích lũy.
 • Một ngày diễn ra sự kiện sẽ được tính từ 06:00 sáng đến 05:59 ngày hôm sau.
 • Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, người chơi cần đăng nhập trang sự kiện hoặc ấn F5 để cập nhật trạng thái Nhận điểm.
 • Thời gian hệ thống cập nhật trạng thái và gửi quà trong vòng 30 phút.
 • Hãy nhận hết điểm từ danh sách các nhiệm vụ đã thực hiện ở trên ngay trong ngày.

* Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Đường Đua Lợn là gì?

Có tổng cộng 5 đường đua lợn trong sự kiện “ĐUA LỢN NĂM MỚI”, trên mỗi đường đua có tổng cộng 5 chặng tương ứng với 5 mốc quà dành cho tất cả người chơi tham gia sự kiện này. Người chơi sẽ nhận được quà khi chú lợn trên đường đua đó vượt qua mốc Điểm từng chặng và người chơi đó sở hữu đủ số Điểm tích lũy.

Để có thể gia tăng Điểm Từng Chặng, giúp lợn ở đường đua mình muốn về đích, người chơi phải sử dụng điểm Điểm Hiện Có của mình (kiếm được từ việc làm Nhiệm vụ ngày được liệt kê bên trên) để CỔ VŨ cho chú lợn đó.

CHÚ Ý: Các mốc Điểm từng chặng từ Chặng 1 đến Chặng 4 là cố định đối với các đường đua, riêng Chặng 5 sẽ có thể thay đổi dựa trên tác động của người chơi tham gia sự kiện này (đọc phần sau).

– Điểm Hiện Có có thể sử dụng vào 2 mục đích CỔ VŨ (giúp lợn ở đường đua đó về đích) hoặc CẢN TRỞ (không cho cho lợn ở đường đua đó về đích).

– Điểm tích lũy chỉ có tác dụng như điều kiện để người chơi có thể nhận được các phần quà ở các mốc của sự kiện này. Nếu không đạt đủ Điểm Tích Lũy mà từng chặng yêu cầu, người chơi  cũng  sẽ không nhận được phần thưởng của từng chặng đó.

 • Mỗi Điểm hiện có nếu dùng để CỔ VŨ sẽ làm tăng thêm 1 điểm tiến trình của chú lợn trên đường đua ấy.
 • Mỗi Điểm hiện có nếu dùng để CẢN TRỞ sẽ làm tăng thêm 1 điểm giới hạn mốc cuối trên đường đua ấy.

Lưu ý:

 • Tiến trình của chú lợn trên đường đua sẽ phụ thuộc vào tổng số Điểm hiện có mà tất cả người chơi dùng để chuyển thành ĐIỂM CỔ VŨ cho chú lợn đó.
 • Điểm từng chặng của Chặng 5 trên mỗi đường đua mặc định sẽ là 300,000cộng với ĐIỂM CẢN TRỞ do người chơi sử dụng Điểm Hiện Có trên đường đua đấy.
 • Khi một chú lợn đã về đích thì toàn bộ người chơi sẽ không thể tương tác với đường đua đó nữa bằng cách CỔ VŨ hay CẢN TRỞ.
 • Cuộc đua sẽ kết thúc khi có ba chú lợn đầu tiên hoàn thành đường đua của mình.

Ví dụ 1: Nếu người chơi sử dụng 10 Điểm Hiện Có để CỔ VŨ Chú lợn ở đường đua 1, thì tiến trình của chú lợn ở đường đua này sẽ tăng lên thành 10/300,000. Và cần thêm 299,990 điểm nữa để hoàn thành đường đua.

Ví dụ 2: Nếu người chơi sử dụng 10 Điểm Hiện Có để CẢN TRỞ Chú lợn ở đường đua 1, thì Điểm Từng Chặng ở Chặng 5 của đường đua số 1 sẽ nâng lên thành 300,010. Người chơi cần phải đạt đủ mốc này thì mới hoàn tất đường đua số 1.

 

2. Phần thưởng trên mỗi đường đua?

  Đường đua 1 Đường đua 2 Đường đua 3 Đường đua 4 Đường đua 5 Điểm Yêu cầu từng chặng Điểm Tích Lũy của người chơi
Chặng 1 Kết tinh linh thạch x100 Kết tinh nguyệt thạch x50 Thuốc 30000 Máu x100 Canh bánh bao thịt PVP x20 Canh bánh bao thịt PVE x20 20.000 20
Chặng 2 Vảy Hỏa long x20 Đá đen x10 Đá linh hồn Thanh Long x5 Rương Ngọc đặc biệt 7 cạnh Hồng Môn x1 Rương ngọc 8 cạnh Hồng Môn x1 50.000 30
Chặng 3 Kết tinh linh thạch x200 Kết tinh nguyệt thạch x100 Thuốc 30000 Máu x200 Canh bánh bao thịt PVP x40 Canh bánh bao thịt PVE x40 100.000 50
Chặng 4 Vảy Hỏa long x40 Đá đen x20 Đá linh hồn Thanh Long x10 Rương Ngọc đặc biệt 7 cạnh Hồng Môn x2 Rương ngọc 8 cạnh Hồng Môn x2 200.000 70
Chặng 5 Nước thánh Hộ vệ phán quyết x4 Nước thánh Hồng Môn phán quyết x4   Nước thánh hộ vệ phán quyết x3 + Nước thánh Hồng Môn phán quyết x3 Nước thánh Hồng Môn phán quyết x5 Trang phục Lng Khách Mùa Xuân x1 và Nón Lãng Khách Mùa Xuân x1 300.000 100

 

LƯU Ý:

 • Tất cả các phần thưởng trên chỉ nhận được duy nhất một lần cho mỗi tài khoản.
 • Để nhận được quà từng chặng trên mỗi đường đua, người chơi cần phải giúp chú lợn vượt qua bằng cách đạt đủ điểm Tích Lũy và điểm Từng Chặng.
 • Đặc biệt các Võ hiệp cần lưu ý, nếu chú lợn ở đường đua thứ 5 về được đích, toàn bộ người chơi tham gia sự kiện và thỏa mãn những điều kiện nhận thưởng trên sẽ nhận được 01 Trang phục Lãng Khách mùa xuân và 01 Nón Lãng Khách mùa xuân. 

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.