Sự kiện CÁN CÂN KỲ DIỆU

Cập nhật: 3 ngày trước

Thời gian: 16/04 - 22/04//2021.
Nội dung:
- Chọn 2 vật phẩm trong danh sách vật phẩm để cho vào Cán Cân.
- Tiến hành nạp vào Cán Cân cho đến khi:

  • 2 bên Cán Cân bằng nhau => Nhận ngay cả 2 vật phẩm đã chọn. (trừ trường hợp 0 = 0)
  • 1 bên Cán Cân nạp đủ 6 lượt => Nhận ngay vật phẩm ở bên Cán Cân đó.

Khi hoàn thành Cán Cân với 2 vật phẩm đã chọn, bạn có thể tiếp tục chọn 2 vật phẩm khác để chơi.

Vật phẩm sẽ được gửi trực tiếp về Tủ Đồ/Sưu tập. Trong một số khung giờ cao điểm, vật phẩm có thể sẽ gửi chậm hơn bình thường. Vui lòng kiên nhẫn chờ và thường xuyên tắt game mở lại để cập nhật.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.