Sự kiện CỬA HÀNG HACKER

Cập nhật: 5 ngày trước

Thời gian: 06/06 - 12/06/2021.
Cách chơi:
- Chọn 1 giải thưởng chính và 1 giải thưởng Phụ.
- Tiến hành quay với 2 vật phẩm đã chọn và 4 vật phẩm khác. Quay đủ 6 lượt chắc chắn nhận toàn bộ vật phẩm.

Vật phẩm sẽ được gửi trực tiếp vào Tủ Đồ / Sưu tập của người chơi. Trong một số khung giờ cao điểm, vật phẩm có thể sẽ gửi chậm hơn bình thường. Vui lòng kiên nhẫn chờ và thường xuyên tắt game mở lại để cập nhật.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.