Sự kiện MUA 1 TẶNG 2

Cập nhật: 6 ngày trước

Thời gian: 13/04 - 19/04/2021.
Cách chơi:
- Mua 1 vật phẩm ở danh sách bên trái, bạn sẽ nhận được thêm 2 vật phẩm ở danh sách bên phải ngẫu nhiên.
- Mua hết 4 vật phẩm ở danh sách bên trái, bạn sẽ nhận được toàn bộ vật phẩm ở danh sách bên phải.

- Vật phẩm nhận được sẽ gửi trực tiếp vào Tủ Đồ / Sưu tập của bạn. Trong một số khung giờ cao điểm quà có thể sẽ gửi chậm hơn bình thường, vui lòng kiên nhẫn chờ trong 24h.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.