Sự kiện Báu Vật Tiên Giới

Cập nhật: 23 ngày trước

Thời gian sự kiện

 

Sự kiện Báu Vật Tiên Giới sẽ bắt đầu từ 29.01 – 22.02.2021

Thông tin chi tiết sự kiện bạn vui lòng tham khảoLINK.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.