Sự kiện Back To School

Cập nhật: 83 ngày trước

1. Thời gian sự kiện

Sự kiện Back To School sẽ diễn ra từ 05.09 đến 12.09.2021.

 

2. Chi tiết sự kiện

Sự kiện Back To School lần này sẽ được bán ngay trên Cửa hàng Kim Cương F9

Thông tin tham khảo tại đây.

 

Trường hợp các bạn gặp vấn đề phát sinh lỗi liên quan đến sự kiện đang tham gia, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.