SỔ SỨ MỆNH MÙA 12

Cập nhật: 5 ngày trước

THỜI GIAN:

Sự kiện sẽ kéo dài trong 4 tuần, từ ngày 29/11/2019 đến 29/12/2019.
 

NỘI DUNG:

Để biết thông tin chi tiết của sự kiện này, các kiện tướng có thể tham khảo tại đây.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi mở số vượt cấp (410 QH) có nhận được ngay tất cả vật phẩm của 60 cấp không?

Bạn sẽ không nhận được tất cả vật phẩm ngay khi mở sổ vượt cấp (410 QH).

Khi bạn mở sổ vượt cấp bạn sẽ nhận được thêm 15 cấp so với mở sổ thông thường (tương đương 750 điểm).

2. Tôi đã đặt trước Sổ sứ mệnh nhưng không sử dụng được vật phẩm/ không mở sổ được?

Để kích hoạt Sổ sứ mệnh mùa 12, bạn cần vào mục Sự kiện -> Sổ sứ mệnh -> Đổi thẻ sứ mệnh mùa 12 -> Đổi Huy hiệu đặt trước SSM mùa 12 -> Vào lại túi đồ để mở vật phẩm có hình cuốn sách và chữ "Elite" để mở SSM mùa 12.

3. Tôi hoàn thành nhiệm vụ nhưng không được ghi nhận?

Trước tiên bạn cần kiểm tra kỹ lại thông tin nhiệm vụ, nếu bạn đảm bảo đã hoàn thành đúng nhiệm vụ nhưng chưa được ghi nhận, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu bên dưới kèm theo hình ảnh chi tiết thông tin nhiệm vụ của bạn để chúng tôi hỗ trợ kiểm tra giúp bạn.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.