SỔ SỨ MỆNH MÙA IV

Cập nhật: 17 ngày trước

THỜI GIAN:

Sự kiện sẽ kéo dài trong 6 tuần, từ ngày 04/02/2019 đến 18/03/2019.
 

NỘI DUNG:

Để biết thông tin chi tiết của sự kiện này, các kiện tướng có thể tham khảo tại đây.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi nhận các rương tướng/ trang phục ở đâu?

Bạn sẽ nhận được các rương tướng/ trang phục trong túi đồ trong vòng 24h.

2. Tại sao tôi không sử dụng được Thẻ Sứ mệnh (Tăng 5 cấp cho Sổ sứ mệnh lần tiếp theo)?

Thẻ sứ mệnh bạn chỉ sử dụng được ở mùa sau. Nếu bạn có tham gia mùa trước và nhận được thẻ sứ mệnh thì khi bắt đầu tham gia Sổ sứ mệnh mùa này, hệ thống sẽ tự động sử dụng và cộng điểm sứ mệnh cho bạn.

3. Nếu tôi mở sổ sứ mệnh thông thường tôi sẽ nhận được gì?

Nếu bạn hoàn thành không sót nhiệm vụ nào ngay từ ngày đầu tiên mở Sổ sứ mệnh (thông thường), chắc chắn bạn sẽ có được toàn bộ phần thưởng của sổ sứ mệnh và đủ điểm quay bốn vòng quay sứ mệnh. Danh sách phần thưởng bạn vui lòng tham khảo tại đây.

4. Sổ sứ mệnh mùa 4 có gì mới?

Lên cấp độ 25 trước 00:00 ngày 07/02/2019 (Cách thức đạt cấp 25 trong 3 ngày)

Nếu thoả mãn điều kiện này, các Kiện Tướng sẽ được chọn một trong ba điệu nhảy tướng:

  • Điệu nhảy Tướng Roxie
  • Điệu nhảy Tướng Gildur
  • Điệu nhảy Tướng Lữ Bố

Lên cấp độ 60 trước 00:00 ngày 11/02/2019

Nếu thoả mãn điều kiện này, bạn sẽ nhận được Đá sứ mệnh. Dùng Đá sứ mệnh sẽ nhận được

  • Khung đại diện Sổ sứ mệnh mùa IV
  • Ảnh đại diện chibi Yorn Long thần soái

Trong trường hợp các Kiện Tướng lên cấp độ 60 SAU 00:00 ngày 11/02/2019, các Kiện Tướng sẽ nhận được 1 Vé quay kho báu thay vì Đá sứ mệnh.

5. Tôi hoàn thành nhiệm vụ nhưng không được ghi nhận?

Trước tiên bạn cần kiểm tra kỹ lại thông tin nhiệm vụ, nếu bạn đảm bảo đã hoàn thành đúng nhiệm vụ nhưng chưa được ghi nhận, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu bên dưới kèm theo hình ảnh chi tiết thông tin nhiệm vụ của bạn để chúng tôi hỗ trợ kiểm tra giúp bạn.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.