SỔ SỨ MỆNH MÙA III

Cập nhật: 40 ngày trước

THỜI GIAN:

Sự kiện sẽ kéo dài trong 8 tuần, từ ngày 10/12/2018 đến 03/02/2019.
 

NỘI DUNG:

Để biết thông tin chi tiết của sự kiện này, các kiện tướng có thể tham khảo tại đây.
Có hai lựa chọn tham dự Sổ sứ mệnh:

  • Miễn phí: Các Kiện Tướng thực hiện nhiệm vụ, lên cấp Sổ sứ mệnh và lấy quà.
  • Trả phí: Các Kiện Tướng cũng thực hiện nhiệm vụ, lên cấp Sổ sứ mệnh và lấy nhiều quà hơn.

Đối với trả phí, các Kiện Tướng lại có hai lựa chọn là:

  • Mở Sổ sứ mệnh (thông thường): Mở Sổ sứ mệnh để nhận thưởng cao cấp. Tiêu tốn 175 quân huy
  • Mở Sổ sứ mệnh (Vượt cấp): Mở Sổ sứ mệnh để nhận thưởng cao cấp và cộng cho Sổ sứ mệnh 1000 điểm. Tiêu tốn 425 quân huy (tiết kiệm 750 quân huy so với mua cấp thông thường)


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi nhận các rương tướng/ trang phục ở đâu?

Bạn sẽ nhận được các rương tới/ trang phục trong túi đồ

2. Tại sao tôi không sử dụng được Thẻ Sứ mệnh (Tăng 5 cấp cho Sổ sứ mệnh lần tiếp theo)?

Thẻ sứ mệnh bạn chỉ sử dụng được ở mùa sau. Nếu bạn có tham gia mùa trước và nhận được thẻ sứ mệnh thì khi bắt đầu tham gia Sổ sứ mệnh mùa này, hệ thống sẽ tự động sử dụng và cộng điểm sứ mệnh cho bạn.

3. Tôi đã mở sổ sứ mệnh thông thường, có thể đổi qua hoặc mua lại sổ sứ mệnh vượt cấp được không?

Khi bạn đã chọn một cách mở Sổ sứ mệnh (thông thường hoặc vượt cấp, bạn sẽ không thể lựa chọn cách còn lại.

4. Nếu tôi mở sổ sứ mệnh thông thường tôi sẽ nhận được gì?

Nếu bạn hoàn thành không sót nhiệm vụ nào ngay từ ngày đầu tiên mở Sổ sứ mệnh (thông thường), chắc chắn bạn sẽ có được toàn bộ phần thưởng của sổ sứ mệnh và đủ điểm quay bốn vòng quay sứ mệnh.

5. Nếu tôi mở sổ sứ mệnh vượt cấp tôi sẽ nhận được gì?

Nếu bạn hoàn thành không sót nhiệm vụ nào ngay từ ngày đầu tiên mở Sổ sứ mệnh (vượt cấp), chắc chắn bạn sẽ có được toàn bộ phần thưởng của sổ sứ mệnh và đủ điểm để quay đủ 12 vòng quay sứ mệnh.

6. Kích hoạt sổ trả phí có nhận được phần thưởng của sổ miễn phí không?

Có. Bạn vẫn nhận được phần thưởng của sổ miễn phí.

7. Tôi hoàn thành không thể hoàn thành nhiệm vụ chia sẻ?

Trường hợp này bạn có thể thử dùng 1 thiết bị khác để chia sẻ hoặc đổi thông tin khác để chia sẻ (chia sẻ thông tin tướng/ trang phục/ lịch sử đấu)

8. Tôi hoàn thành nhiệm vụ nhưng không được ghi nhận?

Trước tiên bạn cần kiểm tra kỹ lại thông tin nhiệm vụ, nếu bạn đảm bảo đã hoàn thành đúng nhiệm vụ nhưng chưa được ghi nhận, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu bên dưới kèm theo hình ảnh chi tiết thông tin nhiệm vụ của bạn để chúng tôi hỗ trợ kiểm tra giúp bạn.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đâyChúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.